Äldre man i rullstol och vårdpersonal ler mot varandra. Den äldre mannen håller i en surfplatta.

Framtidens vårdinformationsstöd

Om några år kommer Region Västernorrlands vårdinformationsstöd bättre möta de krav och behov som finns i vården. Våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, samtidigt som vårdpersonalens administration ska effektiviseras.

Det används idag en mängd IT-system för att hantera olika delar av vårdens utförande. Flera av systemen är omoderna, samtidigt som vården ställer allt större krav på tillgänglighet, digitalisering och effektiva vårdflöden. 

För att skapa en bättre helhetslösning ska Region Västernorrland tillsammans med flera andra regioner införa ett nytt vårdinformationsstöd. Det nya IT-stödet kommer att ersätta många av de IT-system som vården använder idag, samtidigt som det ska möjliggöra ett tydligare partnerskap mellan patient och vårdgivare.

Det ska bli lättare för dig som patient att följa och medverka i din vård. Vårdinformationen finns samlad på ett ställe - en journal per patient. Målet är att du inte ska behöva berätta samma sak flera gånger för olika vårdgivare. Det nya vårdinformationsstödet ska fungera med befintliga och även med framtida nationella vård- och invånartjänster. Det ska bli en helhetslösning som förenklar och förbättrar administrationen för vårdens medarbetare.

Region Västernorrland samverkar med åtta andra regioner i arbetet med att anpassa det nya IT-stödet efter vårdens behov. Flera hundra medarbetare från vården jobbar tillsammans med leverantören.

Regionerna som samverkar

Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Blekinge, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Norrbotten, Region Dalarna, Region Halland och Region Gävleborg.

Kontakta FVIS-programmet

E-postadress: fvisprogrammet@rvn.se

 


Tillbaka till toppen