Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Beställ tolk från Tolkcentralen

Tolkcentralen i Västernorrland tillhandahåller kostnadsfri vardagstolkning till alla döva, dövblinda och hörselskadade.

Begränsade öppettider

Under tiden 23 december 2019 till och med 6 januari 2020 är Tolkcentralen öppen för mottagning av beställning vardagar kl. 08.00–12.00

Vid behov av tolk för akuta situationer ring telefon: 0611-204 05.

Språktolk

Talar du inte svenska och behöver en språktolk för ditt besök i vården? Prata med vårdpersonalen när du bokar ditt besök så hjälper de dig. Tolkarna som regionen anlitar är utbildade och har tystnadsplikt. 

När kan du beställa tolk?

Tolk kan beställas till alla förekommande situationer i vardagslivet. Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv. Läs mer om våra tolkar.

Behöver du tolk på grund av resa till ett annan stad? Beställ här hos oss! Vi ansvarar för länets invånare var de än befinner sig i landet

Gör din beställning av teckenspråkstolk, skrivtolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk i formuläret nedan.

En så detaljerad beställning som möjligt ökar våra förutsättningar till att utföra uppdraget på bästa sätt.

Här kan du göra din tolkbeställning.

Beställ tolk från Tolkcentralen