Om rekommendationerna

Terapirekommendationerna har som syfte att lyfta fram förstahands­preparaten, framför allt ur ett primärvårdsperspektiv. Terapirekommen­dationerna ger en kortfattad information och bakgrund till de enskilda läkemedelsrekommendationerna.

  • Förstahandsval markeras med blå bakgrundsfärg. 
  • F = Förmånsberättigat
  • EF = Ej förmånsberättigat, fri prissättning.
  • Utbytbara preparat är markerade med *.

Läkemedel där särskild försiktighet krävs vid behandling av äldre har åsatts en särskild varningstriangel 75+

Kontakt vid synpunkter

All medicinsk kunskap är färskvara. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer via e-post: lakemedelskommitten@rvn.se.

Mer digital information

Under ämne "Läkemedel" på Region Västernorrlands Vårdgivarwebb hittar du styrdokument som har med läkemedel att göra, information om utbildningar med mera.

Produktinformation om APL-varor kan hittas på Apotek Produktion & Laboratoriers (APL) webbplats, apl.se

Produktinformation om APL-varor (apl.se)

Vårdportalen - NCS Cross

I NCS Cross, i vänstermarginalen på Vårdportalen, finns en länk till Mitt Läkemedel. Funktion är anpassad för webben.

Startförpackning

Liten förpackning först. Startförpackning bör användas vid insättandet av ett nytt läkemedel för långtidsbehandling.

Miljö

Vid val av rekommenderade läkemedel har miljöaspekten beaktats. Det bästa sättet att minska läkemedels miljöpåverkan är att minska läkemedelsanvändningen, t.ex. genom ökad mängd startförpackningar, kognitiv beteendeterapi (KBT), fysioterpi och FAR-recept.

Läkemedel och miljö

Fosterpåverkan/amning

Information om läkemedel och fosterpåverkan/amning (janusinfo.se)

Frågor om läkemedel

Kontakta gärna Läkemedelskommittén med läkemedelsfrågor eller synpunkter på våra produkter, e-postadress: lakemedelskommitten@rvn.se.

Rapportera läkemedelsbiverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Även patienter kan rapportera läkemedelsbiverkningar.

Elektronisk blankett - rapportera biverkningar (lakemedelsverket.se)

Medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner.se är en tjänst som riktar sig till sjukvårdspersonal, patienter, apotek, vårdutbildningar samt andra aktörer inom vård och hälsa.

Korta filmer och bildspel för patienter och sjukvårdspersonal om hur läkemedel inhaleras, injiceras, var plåster ska fästas eller hur ett hjälpmedel ska användas.

Medicininstruktioner.se

Vätskebrist och läkemedel

Råd kring läkemedelsjusteringar vid dehydrering (janusinfo.se)

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre - Dehydrering (lakemedel-gavleborg.infosynk.se)

Läkemedelsförråd och generella ordinationer

Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård

Generella direktiv vid särskilt boende och hemsjukvård

Läkemedelsförråd vid primärvårdsjourer

Läkemedelsförråd på hälso-/vårdcentraler

Generella direktiv för slutenvården, baspaket vuxna

 

Centrala ordinations- och receptfavoriter


Tillbaka till toppen