Barn- och ungdomstandvård

Region Västernorrland ansvarar för att alla barn och ungdomar folkbokförda i Västernorrlands län erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det kalenderår de fyller 22 år.

Här hittar du som vårdgivare gällande rutiner och riktlinjer för barn- och ungdomstandvården i Västernorrland. Processerna och reglerna är utformade i samverkan mellan oss, landstingen/regionerna i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten och Pedodontikliniken vid Umeå universitet

Norrtingsportalen
Övergripande riktlinjer för barn och ungdomstandvård

Länkar till annat som rör barn- och ungdomstandvården hittar du till höger.