Information till vårdgivare inom tandvården

Här hittar du som vårdgivare gällande rutiner och riktlinjer för alla områden inom tandvården. Här finns de dokument vi använder som stöd dagligen i våra verksamheter.

Barn- och ungdomstandvård

Här hittar du som vårdgivare gällande rutiner och riktlinjer för barn- och ungdomstandvården i Västernorrland. Region Västernorrland ansvarar för att alla barn och ungdomar folkbokförda i Västernorrlands län erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Processerna och reglerna för barn- och ungdomstandvård är utformade i samverkan mellan oss, landstingen/regionerna i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten och Pedodontikliniken vid Umeå universitet.

Norrtingsportalen
Övergripande riktlinjer för barn och ungdomstandvård

Länkar till annat som rör barn- och ungdomstandvården hittar du till höger.