Arbetsplatsen som lockar fram leenden

En bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att vi ska trivas, må bra och ha roligt på jobbet. Därför satsar vi nu på ett utvecklat medarbetarskap runt om i landstinget.

Medarbetarskapet handlar om hur vi ser på oss själva och hur vi förhåller oss till varandra. Detta får givetvis betydelse för hur samspelet på våra arbetsplatser fungerar. Processen präglas av ledorden insikt, delaktighet och ansvar.

Konkreta handlingar

Här finns konkreta handlingar som ska leda till ett landsting där alla medarbetare känner att de kan vara med och påverka sin arbetssituation, ha inflytande, trivas och utvecklas. Som stöd i arbetet finns ett utvecklingsprogram.

Fräscha lokaler och ny utrustning

I Folktandvården har vi även satsat hårt på att utveckla den fysiska miljön, med fräscha lokaler och ny teknisk utrustning. Det bidrar också till att det blir både bekvämare och roligare på jobbet.