Kompetensutveckling

Vi ser det som självklart att satsa på kompetensutveckling.

Kompetensutveckling är nödvändigt och en förutsättning för engagerade och välmotiverade medarbetare. Det är bra för våra patienter och ger en tandvård av hög kvalitet.

Stora möjligheter

Möjligheten till personlig kompetensutveckling med individuella kompetensutvecklingsplaner är stora inom Folktandvården. Om du tar ansvar och har viljan att ständigt utveckla dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Så skapar vi förutsättningarna för din utveckling.