Lönepolicy

Lönen är först och främst en ersättning för utfört arbete. För Folktandvården Västernorrland är lönen också ett styrmedel för att uppnå effektivitet och kvalité i verksamheten. Löneutvecklingen i arbetet är beroende av prestation och resultat i relation till uppsatta mål.

Hos oss ska lönepolitiken skapa förutsättningar att rekrytera och behålla viktig kompetens för de uppdrag som ska utföras. Lönepolitiken ska också bidra till att vi utvecklar verksamheten. Det når vi genom att förstärka sambandet mellan lönen, motivationen och resultatet i arbetet.

Idag vet vi bestämt att det finns ett samband mellan lönen och motivationen i arbetet. Alla vill göra ett bra arbete. Belöningen måste vara logisk och kunna förutses.