Personalförmåner inom Folktandvården

  • En bra arbetsmiljö.
  • Individuella kompetensutvecklingsplaner.
  • Introduktion och handledning.
  • Premie till nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister.
  • Auskultation.
  • Flyttbidrag.
  • Personalrabatter.
  • Möjlighet att forska.
  • Friskvård.