Lön och förmåner - det här erbjuder vi dig

Unika utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Hos Folktandvården kan du påverka din lön samtidigt som du utvecklas.

Vi har en individuell lönesättning utifrån tydliga lönekriterier där du aktivt kan påverka din lön genom att utvecklas och bidra till verksamheten. Tillsammans med din närmaste chef sätter du upp en plan för att nå dina mål. Din chef ger dig en tydlig återkoppling kring ditt arbete och din utveckling.

Förutom våra satsningar på bra introduktion, handledning och kompetensutveckling har vi också andra förmåner för våra medarbetare.

  • Vi betalar hela din flytthjälp när du blir anställd hos oss  
  • Premie efter tre års anställning som tandläkare eller tandhygienist
  • Friskvårdsbidrag för alla medarbetare
  • Du kan få en rekryteringspremie när du som anställd bidrar till nyrekrytering av tandläkare eller tandhygienist