Äldretandvård

Befolkningen blir allt äldre och fler har sina tänder i behåll. God munhälsa är en viktig del av livskvaliteten och en av Folktandvårdens högsta prioriteringar är att ta hand om äldre och svaga.

Kunskapscentrum för äldretandvård

Folktandvården Västernorrland startade ett kunskapscentrum för äldretandvård under 2014, med syfte att bygga upp kunskap och kompetens runt den äldre människans munvård och tandhälsa. I uppdraget ligger att sprida denna kunskap inom tandvården och till olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, omsorgen, men även till anhöriga och patienter, föreningar och organisationer som arbetar runt den äldre människan.

Kunskapscentrum för äldretandvård har ett nätverk av tandvårdspersonal i hela länet som utbildar i munvård och erbjuder föreläsningar om äldres munhälsa.