Vad ingår i Frisktandvård?

  • Du får all tandvård som behövs för friska tänder.
  • Du får råd och personligt frisktandvårdsprogram för din munhälsa.
  • Du blir regelbundet kallad till undersökningar.
  • Du får akuttandvård på alla Folktandvårdskliniker i Sverige.

Avtalet omfattar sådan tandvård som är ersättningsberättigande enligt tandvårdstödet inom områdena:

  • Undersökning och utredning.
  • Hälsofrämjande insatser.
  • Behandlingar av sjukdoms och smärttillstånd t.ex. rotbehandling tanduttagning och bettskena.
  • Reparativ vård t.ex. fyllning, krona (singelkrona utan fixtur).

I Frisktandvårdsavtal ingår inte implantat, tandreglering, borttappad bettskena, kosmetisk tandvård som till exempel tandsmycke, tandblekning. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte heller, eftersom det täcks av din olycksfallsförsäkring.