Information till andra regioner/organisationer

Frisktandvårdskansli
Region Västernorrland
Folktandvårdens kansli
871 85 Härnösand

Kontaktpersoner

Birgitta Johansson, telefon; 0611-803 87
Karoline Lindholm, telefon: 0611-803 91

Fakturaadress

Region Västernorrland
Leverantörsfakturor, Referens klinik:
Box 310
881 27 Sollefteå