Om du inte är nöjd

Tala först med din tandläkare

Om du inte är nöjd eller anser dig felbehandlad, ska du i första hand vända dig till din tandläkare eller tandhygienist för att reda ut eventuella missförstånd.

Om ni inte kommer till en bra överenskommelse prata med verksamhetschefen.

Folktandvårdens patientservicetelefon

Om du vill gå vidare eller är osäker på vart du bör vända dig eller vilka regler som gäller, ring Folktandvårdens patientservicetelefon, tel: 0611-801 80 (8.30 - 11.30).
Observera, gäller ej tidsbeställning.

Patientnämnden - Etiska nämnden

Gäller det tandvård som regionen ansvarar för kan du vända dig till regionens patientnämnd - etiska nämnden.

Vi tar ditt missnöje på allvar

Du kan också lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via formulär här på webbplatsen.

Lämna dina synpunkter eller klagomål