Vi tar missnöje på allvar!

Missnöje och konstruktiva synpunkter bidrar till att vi kan förbättra vår verksamhet. Det kan handla om hur vi kan bli bättre på t ex information, behandling, tillgänglighet eller kanske bemötande och vård? För fram dina synpunkter!

Kontakta i första hand

  • Din behandlare
  • Verksamhetschef
  • Tandvårdsdirektör
  • Folktandvårdens Patientservice, 0611-801 80

eller kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan också, om du hellre önskar, kontakta Patientnämnd - Etisk nämnd. Båda är oberoende instanser och du kan antingen själv kontakta dem eller låta någon anhörig göra det för din räkning.

Synpunkter på hälso- och sjukvården eller tandvården i Västernorrland