Vad kostar det?

Hur mycket du ska betala för din tandvård beror på vilket tandvårdsbehov du har, Folktandvårdens prislista, tandvårdsstödet och vilken patientgrupp du tillhör.

Folktandvårdens prislista

Prislista 210115 Allmäntandvård.pdf
Prislista 210115 Specialisttandvård.pdf

För att få ett heltäckande kostnadsförslag för behandling - tala med personalen på din folktandvårdsklinik.

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd innebär bland annat att alla från 24 år får stöd för sin tandvård. Dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och dels genom en tandvårdsersättning som skyddar dig mot höga kostnader.

Här kan du läsa mer om ATB och högkostnadsskydd