Vad finns det för tandvårdsstöd?

Statens tandvårdsstöd har som främsta syfte att uppmuntra till regelbunden och förebyggande tandvård så att tandläkarinsatserna kan hållas nere så långt det går.

Tandvårdsstödet innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen. Denna ersättning betalar Försäkringskassan direkt till din tandläkare.

Läs mer om tandvårdsstödet nedan: