Viktig covidinformation till Folktandvårdens besökare

2020-04-08 17:03

Värna om vår personal och andra patienter, kom inte på ditt besök om du känner förkylningssymptom. Undvik att ta med familjemedlemmar, vänner eller andra medföljande till mottagningen om det inte är absolut nödvändigt.

På flera håll i landet begränsar Folktandvården just nu sitt utbud på grund av materialbrist till följd av pågående coronapandemi. Här i länet fortsätter verksamheterna på klinikerna som tidigare, än så länge.

Men det är viktigare än någonsin att våra besökare följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, att stanna hemma om man känner några förkylningssymptom eller om man har en bekräftad covidsmitta.

Även vid lindriga symptom
Det är viktigt att du inte går in på våra tandvårdskliniker ens om du bara har lindriga symptom, du kan smitta andra.

Känner man sig snuvig, har feber, hosta, halsont eller andningsbesvär ska man inte besöka oss.

Äldre stanna hemma
Vi värnar också om er som är äldre och ber därför er att stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation om det går. Även om ni känner er friska. Hör av er om det handlar om akuta besvär som inte kan vänta.

För dig som är sjuk i covid eller förkylning men har akuta tandbesvär som inte kan vänta tills du blir frisk igen, ring in till kliniken så kan de guida dig så att du ändå får hjälp med dina akuta problem.

Medföljande/följeslagare
På grund av rådande läge är det viktigt att begränsa antalet personer som besöker våra kliniker i så stor grad det är möjligt. Därför vill vi att ni undviker att ta med er familj eller vänner i så hög grad det är möjligt. En person som har behov av ledsagare på grund av en funktionsvariation, samt minderåriga barn som behöver ta med sig en förälder får så klart göra det.

Om du ska avboka din tid kan du ringa oss eller använda vår e-tjänst på 1177. Du kan boka en ny tid när du är frisk igen.

Vi följer utvecklingen
Folktandvården Västernorrland följer löpande utvecklingen och rekommendationer från Region Västernorrland samt Folkhälsomyndigheten, för att förhindra spridning av covid-19.