Proträtt av Mats Ellner, verksamhetschef för Folktandvårdens kansli

Folktandvården duckar inte för svåra frågor

2020-07-08 09:16

Att flytta sin arbetsplats till hemmet under coronapandemin har blivit mer regel än undantag för många. Att helt byta arbetsmiljö kan dock innebära problem både fysiskt och psykiskt. Något Folktandvården försöker förhindra.

I regionen finns en riskanalys för att bedöma arbetsmiljön med anledning av pandemin. I den ingår en analys av hur anställda påverkas av att arbeta hemifrån. På Folktandvårdens kansli i Härnösand har man kompletterat med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

–  Vi har ett ansvar som arbetsgivare för att arbetsmiljön ska fungera – oavsett var den anställde sitter, på arbetsplatsen eller hemma. Det kan handla om kontorsmiljö, teknisk utrustning eller om det finns andra skäl till att bytet av arbetsplats påverkar negativt, säger Mats Ellner, verksamhetschef.

Svåra frågor är chefsansvar

För att inte göra analysen för omfattande är frågorna inte specifikt ställda utan har ett brett anslag. Som komplement förs ett enskilt samtal då frågorna tas upp. De kan handla om ens partners eventuella missbruk, eget riskbruk och våld. Upptäcks något negativt kan kontorsplats erbjudas eller stöd från exempelvis Regionhälsan.

- Vi måste vara medvetna om att fler än vi tror kan vara utsatta för våld eller ha andra problem i sin vardag. Siffrorna i statistiken visar att det mycket väl kan några av vara våra anställda som upplever arbetsplatsen som en frizon. Som chef får man inte ducka för de frågorna utan istället försöka vara en del av lösningen och vägen vidare, berättar Mats Ellner.

Avstämning bryter isolering

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har fyra viktiga tips för att upptäcka våld i nära relation under coronapandemin; bryt isoleringen, ställ frågor om våld, sprid numret till Kvinnofridslinjen och var uthållig.

- Att ha kontakt med sina anställda oavsett var de är placerade med regelbundna avstämningar är en enkel åtgärd, och att man är uppmärksam på signaler att något är fel. Det kan handla om återkommande frånvaro eller svårighet att ändra schema eller delta på aktiviteter utanför arbetstid avslutar Mats Ellner.