Folktandvården Västernorrland klättrar snabbt – femte bäst i landet på kariesförebyggande

2019-12-10 10:54

Utmaningen kom för tre år sedan – då låg Folktandvården i Västernorrland på fjärde plats från botten när det gäller att erbjuda kariesförebyggande vård. Nu är läget nästan det omvända.
– Genom den här satsningen kan fler patienter leva längre med sina egna tänder. Det är en vinst för individen, säger Mats Ellner, verksamhetschef för Folktandvården Västernorrland.

För tre år sedan utmanade det nationella kvalitetsregistret SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontologi, alla regioner att bli bättre på att erbjuda kariesförebyggande vård.

Folktandvården i Västernorrland låg då på fjärde plats från botten när det gällde att erbjuda patienter sjukdomsbehandlande och förebyggande vård mot karies.

Fluorlackning kan reparera ytliga kariesskador och förhindra att nya skador uppstår. Av de förebyggande åtgärder som mäts i kvalitetsregistret har fluorlackning en något högre effekt enligt nationella riktlinjer än de andra åtgärderna och därför är det där Folktandvården i Västernorrland har satsat.

– Det har uppenbarligen fungerat. Det är också extra kul att vi har klättrat så mycket i ett läge när alla regioner har fått samma utmaning, säger Mats Ellner.

Arbetet med att erbjuda fler patienter den sjukdomsbehandlande och kariesförebyggande åtgärden fluorlackning kommer att fortsätta även framöver.

– Det är något vi arbetar med aktivt även inför 2020. Det är en åtgärd som kan höja livskvaliteten för patienten då de får friskare tänder, säger han.