Distriktssköterskan Elin Roos och tandsköterskan Linn Fryksten är glada över att samarbetet lett till färre kariesdrabbade barn i Kramfors kommun.
Distriktssköterskan Elin Roos och tandsköterskan Linn Fryksten är glada över att samarbetet lett till färre kariesdrabbade barn i Kramfors kommun.

Karies minskar bland små barn i Kramfors – lyckat samarbete mellan Folktandvården och BVC

2023-02-23 16:35

Antalet kariessjuka treåringar i Kramfors kommun har minskat med i snitt 13,4 procent på fyra år. Det är resultatet av ett samarbete mellan Folktandvården Västernorrland och BVC på Hälsocentralen i Kramfors. Nu utökas det förebyggande arbetet ytterligare.

– Att få träffa en tandsköterska på BVC är ett fantastiskt erbjudande till barn och föräldrar i Kramfors. Det också ett lärande för oss, säger Elin Roos, BVC-sköterska på hälsocentralen i Kramfors. 

Karies har generellt ökat hos småbarn, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. För att tidigt fånga upp riskfamiljer inleddes samarbetet med BVC i Kramfors, som då hade flest kariesdrabbade barn i länet.

Karies har minskat i Kramfors
Totalt har 108 barn i Kramfors kommun följts från 10 månaders ålder upp till 3 år. År 2019, hade i snitt 18,2 procent av treåringarna i Kramfors, karies. År 2022 har andelen barn med karies minskat till endast i snitt 5,3 procent, en minskning med 13,4 procent.

– Det känns superkul och innebär en väldigt stor vinst för alla, speciellt för barnen som slipper karies, säger Anna Mårths, distriktssköterska på Hälsocentralen i Kramfors.

Friskhuset satsar på barn
Tandsköterskan Linn Fryksten på Folktandvården Västernorrland har sedan januari 2020 besökt föräldrar och barn på BVC i Kramfors, för att informera om tandhälsa. Nu har det förebyggande arbetet lagt in en ännu högre växel genom Friskhuset, Folktandvården Västernorrlands projekt för preventivt uppsökande arbete kring munhälsa bland barn och äldre.

– Vi vill lägga tiden på det förebyggande arbetet för att hjälpa barn som verkligen behöver det, säger Linn Fryksten som också är projektledare för Friskhuset.

Friskhuset innebär bland annat att sex till åtta tandsköterskor och tandhygienister i länet ska samarbeta med förskolor och skolor, bland annat genom munhälsoinformation, dramapedagogik och fluoridsköljning. Dessutom ska samarbetet med BVC utökas till ännu fler enheter.

– I längden innebär Friskhuset en stor vinst för medborgarna och folkhälsan i regionen, säger Linn Fryksten.

 

Fakta Friskhusets barnsatsningar:

  • Syftet är att möta bland andra vårdnadshavare, barn och ungdomar på andra arenor än på Folktandvårdens kliniker för att hjälpa och motivera till en god munhälsa. 
     
  • Antalet tandsköterskor som arbetar med Friskhuset har utökats från två till sju personer på olika folktandvårdskliniker runt om i länet.

  • Tandsköterskorna ska samverka med olika BVC-enheter i länet. De ska också samarbeta med förskola och skola, bland annat genom munhälsoinformation, dramapedagogik och fluoridsköljning.  

  • Utökningen av Friskhuset är ett parallellprojekt till pilotprojektet som regionfullmäktige fattade beslut om i början av december förra året.

Tillbaka till toppen