Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör i Västernorrland

Unik satsning på tandakademi i Kramfors – ökar kompetensen hos nya tandläkare

2020-04-24 13:30

Fyra nya tandläkare får nu möjligheten till en flygande start i tandvårdsyrket. I den nya tandakademin som startats på Folktandvården i Kramfors får de full uppmärksamhet av en mycket erfaren handledare och en snabb kompetensutveckling inom olika områden.

Just nu pågår en unik satsning där Folktandvården Västernorrland startar sin allra första tandakademi för nya tandläkare. I hjärtat av Höga kusten, med närhet till havet och en fantastisk natur och fritidsliv, har tandläkarna chansen till en snabb utveckling under ett år.

Erfaren handledare
En mycket erfaren handledare kommer att ägna all sin arbetstid enbart för tandläkarna som ingår i Tandakademin. Deltagarna får en unik möjlighet till kvalificerad introduktion och snabb kompetensutveckling inom alla delar av yrket.

Vi vet att den första tiden spelar stor roll för den fortsatta kompetensutvecklingen. Den som börjar sin yrkesbana hos oss, får under sitt första år en kontinuerlig och högkvalitativ handledning. Handledaren kommer under all sin arbetstid att fokusera på en mindre grupp och bilda ett sammansvetsat team vid kliniken i Kramfors, säger Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Behovet att rekrytera fler tandläkare till just Kramfors har funnits ett tag och det är en av anledningarna till att man lägger tandakademin just där. Det finns ett stort vårdbehov och ett brett spektrum av tandvårdspatienter.

Genom att inrätta en tandakademi får vi en unik möjlighet att både stötta kliniken med resurser och samtidigt ge nya tandläkare en fantastisk start i yrkeskarriären. En ”win-win” helt enkelt, säger hon.

Erfarenheter från flera områden
Tandakademins verksamhet i Kramfors kommer att bedrivas tre dagar varje vecka under ett års tid. Övrig tid fullgörs efter önskemål och överenskommelse vid någon annan av Folktandvårdens klinker i länet.
Arbetet varierar brett och deltagarna kommer att få erfarenheter från alla odontologiska områden; akuttandvård, barntandvård, vuxentandvård och tandvård för funktionsnedsatta. Genom nära handledning och samarbete i ett mindre team skapas förutsättningar för effektivt kompetensutbyte och lärande under den första tiden i yrket.

Efter fullgjort år vid tandakademin är förhoppningen att deltagarna ska fortsätta sin utvecklingsresa vid någon av Folktandvården Västernorrlands moderna kliniker i länet.
Tandakademin har plats för fyra nyexaminerade tandläkare. Tandläkare som är nyfikna på akademin kan söka här:

Annons för sökande till tandakademin