Folktandvårdens miljöarbete

Folktandvården Västernorrland har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 2007 och har en lång tradition att tillämpa ett miljötänk i vårt dagliga arbete.

Folktandvårdens miljöarbete är inriktat mot hållbarhet. Vi miljöcertifierades enligt ISO 14001 år 2014 för att något år senare ingå i regionens miljöcertifikat.

För oss är miljöarbetet ett pågående arbete under ständig utveckling där vi nu strävar mot målen i enlighet med Agenda 2030.

Läs mer om vårt miljöarbete

Miljö- och hållbarhet RVN