Sjukhustandvård

Inom sjukhustandvården ger vi vård till patienter med särskilda behov.

Det kan vara patienter med långvariga eller svåra sjukdomstillstånd.