Sortiment och artiklar

Gällande sortiment är fastställt av Hjälpmedelskommittén. Vilka artiklar som ingår i sortimentet framgår på beställningsunderlagen som finns i WebSESAM.

Sortimentet är indelat i huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar.

Huvudhjälpmedel

Produkt som kan bestå av en eller flera enheter. Finns i ett standardutförande.

Tillbehör

Artikel som används för att komplettera eller ersätta i syfte att ändra funktion hos ett huvudhjälpmedel.

Reservdel

Artikel som ingår som en del av ett huvudhjälpmedels standardutförande.

På beställningsunderlagen framgår vad som ingår i standardutförandet och vilka tillbehör som passar till huvudhjälpmedlet.

Beställningsunderlag och sortimentöversikter finns i webSesam. Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Söka beställningsunderlag och sortimentsöversikter (Word)

Upphandling av hjälpmedel

Region Västernorrlands funktion för inköp och upphandling är ansvarig för upphandling av hjälpmedel.

Representanter från regionen, kommunerna och Hjälpmedel Västernorrland bildar en lokal upphandlingsgrupp som deltar i upphandlingsarbetet.

Information om sortimentsförändringar publiceras som nyhet och arkiveras för respektive produktgrupp under

Sortiment/visningar och sortimentsförändringar

Synpunkter på sortiment?

Synpunkter på rådande sortiment kan lämnas via ett formulär under fliken Sortiment/visningar

Lämna dina synpunkter

Synpunkterna är viktiga för att Hjälpmedel Västernorrland skall kunna leverera ett sortiment som överensstämmer med det behov som finns inom Regionens och Kommunernas hälso- och sjukvård.


Tillbaka till toppen