Artikelstatus

Samtliga artiklar i sortiment har endera status Lagervara, Beställningsvara eller Utgående. Lager- och beställningsvaror har avtalade leverantörer för inköp. Artiklar som ej ingår i sortiment har status utgått.

Lagervara

Status Lagervara har de artiklar som har tillräckligt hög efterfrågan/lagersomsättning och som är ekonomiskt motiverade att lagerhålla. Lagervaror köps in utifrån ett nettobehovsperspektiv, det vill säga då behovet/efterfrågan är större än inkomna returer.

Beställningsvara

Artiklar med mindre efterfrågan och lägre lageromsättning har status Beställningsvara. Dessa artiklar rekonditioneras eller köps in då behov/efterfrågan uppstår. Finns inte önskad artikel tillgänglig på rekonditioneringslagret skapas ett nyinköp utifrån ett kundorderperspektiv.

Utgående

De artiklar som fortfarande ingår i sortiment men som inte längre har någon avtalad leverantör har status utgående. Detta innebär att de inte längre kan köpas in och därmed endast kan levereras i mån av tillgång, det vill säga vid inkommande av returer.

Utgått

Artiklar som inte längre ingår i sortiment har status utgått. Dessa skrotas i samband med retur. Undantaget för detta är hjälpmedel utanför sortimentet, så kallat "ordnat införande".

Artikelstatus webSESAM (pdf)


Tillbaka till toppen