Ersättningsgrupp

För att undvika höga kassationskostnader, stora lager, alltför kostsam sortimentsbredd och negativ miljöpåverkan används ersättningskedjor, tvingande eller inte tvingande.

Ersättningsgrupp/kedjor används för att gruppera hjälpmedel som kan levereras som likvärdiga alternativ till varandra, när en ny produkt tillkommer i sortiment som ska ersätta befintlig (utgående produkt).

Ersättningsgrupper används i första hand för huvudhjälpmedel.

Viktigt att tänka på är att det blir rätt tillbehör. Dessa ändras inte automatiskt utan måste registreras manuellt. Börja därför alltid med att beställa huvudhjälpmedlet! Kontrollera alltid att huvudartikel och tillbehör stämmer överens innan ordern verkställs. 

I de fall föreslagen artikel inte uppfyller de funktionskrav som finns, alternativt inte får användas tillsammans med annan produkt (till exempel selar och lyftar) kan den tvingande ersättningskedjan frångås genom att beställningen istället sker via blanketten Beställning av Medicintekniska hjälpmedel (pdf)

Tvingande

Vid beställning i webSESAM registreras automatiskt den utgående artikeln om den finns tillgänglig på lager.

Icke tvingande

Vid beställning i webSESAM ger systemet förslag på tillgängliga artiklar på lager och beställaren kan själv välja vilken som ska beställas.

Ersättningsgrupp webSESAM (pdf)


Tillbaka till toppen