Individnummer

Samtliga huvudhjälpmedel med debiteringsform hyra samt vissa tillbehör som till exempel selar och bord har en unik identitet i form av ett sexsiffrigt nummer.

Det sexsiffriga idividnumret ger artikeln spårbarhet vid utleveranser och lokalisering samt historik över utförd rekonditionering och teknisk service. 

Förlorad eller otydlig individnummeretikett försvårar spårbarheten och ökar risken för felaktig avregistrering vid retur. Kontakta därför kundtjänst vid dessa tillfällen för åtgärd.

Individnummer webSESAM (pdf)


Tillbaka till toppen