Hyra eller försäljning

En hjälpmedelsprodukt kan vara hyres- respektive försäljningsartikel. Aktuella priser för båda kategorier återfinns i webSESAM

Hyra

Hyran är en så kallad "funktionshyra" vilket innebär att hyran är oberoende av om hjälpmedlet är nytt eller begagnat, samt av det aktuella hjälpmedlets ålder (upplupen avskrivning).

Det finns olika prisgrupper där varje prisgrupp ska bära sin kostnad i form av avskrivningar och omkostnader.

I hyrespriset ingår:

 • konsulentstöd inklusive utprovningar
 • anpassningar/specialanpassningar
 • reparationer
 • besiktning av lyftar
 • transporter enligt schema inklusive leveranser i samband med vård i livets slut och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • reservdelar och tillbehör med debiteringsform hyra
 • hämtning och returer
 • rekonditionering
 • lagerhållning
 • upphandlings- och sortimentsarbete
 • registerhållning och utbildning
 • visning av sortiment

Försäljning

Produkter som inte är rekonditioneringsbara av ekonomiska eller hygieniska skäl är försäljningsartiklar. Grund för ekonomiska skäl kan vara rekonditionerings- och transportkostnader, förluster och övrig hanteringskostnad.

I försäljningspriset ingår:

 • konsulentstöd
 • transporter enligt schema
 • lagerhållning
 • upphandlings- och sortimentsarbete
 • registerhållning
 • visning av sortiment

Tillbaka till toppen