Återlämning, returer av hjälpmedel

Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört. Samtliga hyresartiklar ska skickas i retur till Hjälpmedel Västernorrland, även de trasiga.

 

HJÄLPMEDEL SOM SKICKAS I RETUR

SKA VARA VÄL RENGJORDA

 

Återlämning

Återlämning av hjälpmedel sker i första hand till ett antal utvalda allmänna återlämningsplatser i respektive kommun, se kommunernas egna hemsidor.

Återlämning kan även ske via transportavdelningarna på Sollefteå och Sundsvalls sjukhus.

Vid Örnsköldsviks sjukhus kan man lämna tillbaka hjälpmedel utifrån anvisad plats i entrén vid Wemerkassan. Om du behöver hjälp med något kan du gå till Wemerkassan.

Det går även att lämna hjälpmedel direkt hos Hjälpmedel Västernorrland i Ljustadalen. 

Returplatser

På kommunala boenden och hälso-vårdcentraler finns returplatser uppmärkta med följande skylt. De hjälpmedel som ska återlämnas ställs på dessa platser.

Skylt som visar returplats

Hämtning av hjälpmedel

Hämtning av hjälpmedel på så kallade allmänna återlämningsplatser sker efter avisering via Hämtorder i webSESAM eller via blankett. 

Hämtning kan också ske på privatadresser i de fall det rör sig om tyngre och/eller mer skrymmande hjälpmedel.

Beställning av hämtning i övrigt sker genom Hämtorder i webSESAM alternativt via direktkontakt med Kundtjänst.