Återlämning, returer av hjälpmedel

Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört. Samtliga hyresartiklar ska skickas i retur till Hjälpmedel Västernorrland, även de trasiga. Hjälpmedel som skickas i retur ska vara väl rengjorda!

Återlämning

Återlämning av hjälpmedel sker i första hand till ett antal utvalda allmänna återlämningsplatser i respektive kommun, se kommunernas egna hemsidor.

Återlämning kan även ske via transportavdelningarna på Sollefteå och Sundsvalls sjukhus.

Vid Örnsköldsviks sjukhus kan man lämna tillbaka hjälpmedel utifrån anvisad plats i entrén vid Wemerkassan. Om du behöver hjälp med något kan du gå till Wemerkassan.

Det går även att lämna hjälpmedel direkt hos Hjälpmedel Västernorrland i Ljustadalen. 

Returplatser

På kommunala boenden och hälso-vårdcentraler finns returplatser uppmärkta med en skylt med texten "Hjälpmedel, Återlämning, Avgående". De hjälpmedel som ska återlämnas ställs på dessa platser.

Hämtning av hjälpmedel

Hämtning av hjälpmedel på så kallade allmänna återlämningsplatser sker efter avisering via Hämtorder i webSESAM eller via blankett. 

Hämtning kan också ske på privatadresser i de fall det rör sig om tyngre och/eller mer skrymmande hjälpmedel. Exempel på sådana produkter kan vara sängar, komfortrullstolar, elrullstolar, lyftar, arbetsstolar, cyklar, hygienstolar på hjul, gåbord, duschvagn, tippbräda, skötbord samt även bredare elryggstöd (avser bredd 120). Exempel på vilka madrasser som kan hämtas på privatadress framgår i beställningsunderlag för madresser, dvs de som kan levereras till hemadress kan även hämtas på hemadress.

Beställningsunderlag madrasser

Beställning av hämtning i övrigt sker genom Hämtorder i webSESAM alternativt via direktkontakt med Kundtjänst.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid tid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se