Retur av redan återlämnade försäljningshjälpmedel och tillbehör

Rensning av försålda hjälpmedel

Försäljningshjälpmedel som inte längre används av en brukare kan tas bort från dennes hjälpmedelsbild genom att göra en retur i webSESAM.

Rensning av försålda hjälpmedel webSESAM.pdf

Rensning av återlämnade tillbehör

Möjlighet finns att rensa bort tillbehör från brukarbilden i de fall de är återlämnade tillsammans med ett huvudhjälpmedlet men inte har blivit avregistrerats från brukaren i samband med returen.
Funktionen finns som en del i Hämtorder och är en ren administrativ åtgärd, d v s ingen fysisk hämtning sker i dessa fall.

Vill du som förskrivare ha tillgång till denna funktion kontakta kundtjänst.

Rensning av återlämnade tillbehör webSESAM.pdf


Tillbaka till toppen