Avvikelser

Avvikelsehantering är en viktig del i Hjälpmedel Västernorrlands kvalitetsarbete. Alla inrapporterade avvikelser, reklamationer, risker och klagomål handläggs och åtgärder vidtas i syfte att ständigt förbättra verksamheten.

Fel, brister och synpunkter i och på de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelse. 

Gäller det kvalitetsbrister på levererat hjälpmedel i form av fel eller trasigt/defekt hjälpmedel ska avvikelsen markeras som reklamation, detsamma gäller om leveransen skett till fel adress. Hjälpmedel Västernorrland vidtar därefter åtgärder för att korrigera felaktigheterna.

För förskrivare inom Regionen rapporteras eventuella avvikelser via Platina. Avser avvikelsen en reklamation anges det i händelsebeskrivningen.

För övriga används formulär nedan

Avvikelserapportering

 


Tillbaka till toppen