Avvikelser

Avvikelsehantering är en viktig del i Hjälpmedel Västernorrlands kvalitetsarbete. Alla inrapporterade avvikelser, reklamationer, risker och klagomål handläggs och åtgärder vidtas i syfte att ständigt förbättra verksamheten.

Fel, brister och synpunkter i och på de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelse. 

Gäller det kvalitetsbrister på levererat hjälpmedel i form av fel eller trasigt/defekt hjälpmedel ska avvikelsen markeras som Reklamation, detsamma gäller om leveransen skett till fel adress. Hjälpmedel Västernorrland vidtar därefter åtgärder för att korrigera felaktigheterna.

Se Avvikelserapportering i vänstermarginalen.

För Förskrivare som har tillgång till Platina önskar vi att eventuella avvikelser rapporteras den vägen. 
Avser avvikelsen en reklmation anges det i händelsebeskrivningen.