Avvikelser

Avvikelsehantering är en viktig del i Hjälpmedel Västernorrlands kvalitetsarbete. Alla inrapporterade avvikelser, reklamationer, risker och klagomål handläggs och åtgärder vidtas i syfte att ständigt förbättra verksamheten.

Fel, brister och synpunkter i och på de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelse. 

Gäller det kvalitetsbrister på levererat hjälpmedel i form av fel eller trasigt/defekt hjälpmedel ska avvikelsen markeras som reklamation, detsamma gäller om leveransen skett till fel adress. Hjälpmedel Västernorrland vidtar därefter åtgärder för att korrigera felaktigheterna.

Avvikelserapportering

För förskrivare som har tillgång till Platina önskar vi att eventuella avvikelser rapporteras den vägen. Avser avvikelsen en reklmation anges det i händelsebeskrivningen.


Tillbaka till toppen