Avvikelserapportering

För förskrivare.

Fel, brister och synpunkter i och på de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelse.

Reklamation

I de fall levererat hjälpmedel inte kan användas på grund av att det är trasigt/defekt eller att fel produkt är levererad, görs en reklamation genom att markera i avsedd ruta i formuläret längre ner på sidan. Nytt hjälpmedel kommer i dessa fall att levereras utan att Du behöver göra en ny beställning!

Felaktigt hjälpmedel ska returneras till Hjälpmedel Västernorrland enligt vanlig rutin för återlämning.

I de fall reklamationen avser ett trasigt/defekt hjälpmedel ska blankett Reklamation till Hjälpmedel Västernorrland fyllas i och fästas på hjälpmedlet. Blanketten finns att tillgå under fliken Blanketter/Övriga blanketter.

När du är klar med rapporten och klickar på Nästa och sedan Skicka, förs uppgifterna över till Hjälpmedel Västernorrland.

Avvikelserapportering

Typ av avvikelse. Markera en eller flera orsaker till avvikelse i rutorna nedanför. Vid reklamation, markera i avsedd ruta.
Ange ett kundordernummer eller ett följesedelnummer.
Ange ett kundordernummer eller ett följesedelnummer.