Avvikelserapportering

För förskrivare

Fel, brister och synpunkter i och på de processer som omfattas av Hjälpmedel Västernorrlands uppdrag rapporteras som avvikelse.

Reklamation

I de fall levererat hjälpmedel inte kan användas på grund av att det är trasigt/defekt eller att fel produkt är levererad, görs en reklamation genom att markera i avsedd ruta nedan.
Nytt hjälpmedel kommer i dessa fall att levereras utanatt Du behöver göra en ny beställning.

Felaktigt hjälpmedel ska returneras till Hjälpmedel Västernorrland enligt vanlig rutin för återlämning

I de fall reklamationen avser ett trasigt/defekt hjälpmedel  ska blankett Reklamation till Hjälpmedel Västernorrland fyllas i och fästas på hjälpmedlet.

Blanketten finns att tillgå under fliken Blanketter/Övriga blanketter.

När du är klar med rapporten och klickar på Nästa och sedan Skicka, förs uppgifterna över till Hjälpmedel Västernorrland.

Typ av avvikelse. Markera en eller flera orsaker till avvikelse i rutorna. Vid reklamation, markera i avsedd ruta.

A. Leverans:

Ange ett kundordernummer eller ett följesedelnummer.

Reklamation:
B. Hjälpmedel:

Ange ett kundordernummer eller ett följesedelnummer.

C. Tekniker eller konsulent:
D. Hämtning/Återlämning:
E. Tillgänglighet:

Tillbaka till toppen