Negativa händelser och tillbud med MTP

Den medicintekniska produkt som varit inblandad i ett tillbud eller en negativ händelse ska alltid tillbaka till Hjälpmedel Västernorrland för utredning och bedömning av vad som inträffat.

Skicka så snart som möjligt produkten till Hjälpmedel Västernorrlands verksamhet i Sundsvall.

  1. Det är viktigt att produkten är i ursprungligt skick. Gör inga förändringar i inställningar eller demontera några tillbehör.
  2. Ta gärna ett foto på produkten innan den flyttas från platsen för händelsen
  3. Märk produkten "Avvikelse/Tillbud" och Per Ignberg samt fäst blanketten "Returblankett vid reklamation av hjälpmedel" väl synligt och ordentligt fastsatt
  4. Skicka produkten i retur till Hjälpmedel Västernorrland i Sundsvall

Vid rapportering av själva avvikelsen är det viktigt att beskriva händelseförloppet så detaljerat som möjligt, komplettera därför avvikelsen med att fylla i blanketten ”Kompletterande info vid tillbud negativ händelse”.  Ange även namn och kontaktuppgifter på person som vet mer om händelsen för möjlighet till kompletterande information.

Inrapporterad avvikelse till Hjälpmedel Västernorrland handläggs endast utifrån produktens perspektiv, vilket inkluderar eventuell anmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan sker utifrån Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2021:52 av den verksamhet där händelsen inträffade.


Tillbaka till toppen