Beställning och leverans

Vid beställning i webSESAM eller på någon av beställningsblanketterna är Beställare, Kund, Betalare/Fakturaadress, Mottagare/brukare och Kontaktperson viktiga uppgifter. Nedan ges förklaring till dessa termer och begrepp.

Beställare- den förskrivare eller annan person som beställer hjälpmedel.

Kund- den verksamhet som beställaren är knuten till. Detta kan vara vårdcentral/ hälsocentral, avdelning på sjukhus eller någon verksamhet inom kommun t.ex. hemsjukvårdsenhet, boenden, hemtjänst eller skola. En beställare kan vara knuten till flera kunder, varav en är anmäld som standardkund.

Betalare/fakturaadress- den organisation eller verksamhet som faktureras..
I de fall beställaren är knuten till någon av verksameterna Habilitering eller Syn är beställarens verksamhet betalare, detta gäller även läkare som förskriver EP-larm och logopeder.

Mottagare/Brukare- den person som beställda hjälpmedel är avsedd för.

Kontaktperson- den person som finns tillgänglig på leveransadressen och som ska kontaktas vid leverans.