Beställning av hjälpmedel till avdelning/vårdenhet/boenden

Beställning görs via blankett Beställning av Medicintekniska hjälpmedel. Viktigt att fylla i Kund och Fakturaadress, inklusive referensnummer/kostnadsställe samt leveransadress och kontaktperson. Ange även om hjälpmedlet ska hyras eller köpas.