Beställning av hjälpmedel i sortiment

Beställning av hjälpmedel som är i sortiment ska i första hand ske via webSESAM. I de fall det inte är möjligt sker beställning via blankett.

Beställning i webSESAM

WebSESAM används vid uttag ur buffertförråd samt vid beställningar från huvudlagret i Sundsvall enligt ordinarie transportschema

Beställning via blankett

Vid beställning av så kallade VILS- och HE-transporter ska beställning göras på blanketten Medicintekniska hjälpmedel (pdf).

Blanketten ska även användas då det finns behov av att frångå tvingande ersättningskedja, beställningen avser personalstödjande utrustning,de gånger önskad artikel inte är beställningsbar i webSESAM, samt då brukaren är skriven i annat län.

Beställningsunderlag

Som underlag och hjälp vid beställning finns beställningsunderlag. I dessa finns information om huvudhjälpmedlets standardutförande och vilka tillbehör med artikelnummer som kan beställas till respektive huvudprodukt. Beställningsunderlag och sortimentöversikter finns i webSesam.

Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Vid frågor och funderingar kring artiklar i beställningsunderlagen kontakta konsulenternas rådgivningstelefon, telefonnummer: 060-14 96 60.


Tillbaka till toppen