Beställning av montering

Beställning av montering görs alltid via beställningen av artiklar! Ingen arbetsorder till tekniker ska göras!

Beställningsunderlagen ger information om vilka tillbehör som passar till respektive huvudhjälpemdel.

Beställning av tillbehör/reservdel för montering på hjälpmedel ute hos brukare

  • Ange "Till Tekniker för montering" i leveransadressfältet
  • Ange monteringsinstruktioner, vad som ska monteras och hur i avsedd ruta för övrig information.
  • Ange (i samma ruta som ovan) var hjälpmedlet finns och vilket individnummer som avses 
  • Bocka i samleverans om det är mer än en artikel
  • Fyll i kontaktuppgifter, namn och telefonnummer till person som teknikern kan kontakta vid eventuella frågor

Beställning av montering i samband med beställning av huvudhjälpmedel

  • Ange leveransadress exempelvis särskilt boende/hälsocentral/VC
  • Ange ”Montering önskas” i avsedd ruta för övrig information (webSESAM) alternativt kryssa i avsedd ruta på blanketten.
  • Ange monteringsinstruktioner, vad som ska monteras och hur i avsedd ruta för övrig information.
  • Observera! Bocka alltid i samleverans!
  • Fyll i kontaktuppgifter, namn och telefonnummer till person som teknikern kan kontakta vid eventuella frågor

Andra artiklar (som inte ska monteras) som beställs på samma kundorder får samma leveranstid som de som monteras.

Montering av tillbehör på befintligt hjälpmedel webSESAM (pdf)

Montering i samband med beställning av huvudhjälpmedel webSESAM (pdf)


Tillbaka till toppen