Beställning i webSESAM

webSESAM ges åtkomst till via Intranätet eller Extranätet. I webSESAM kan beställning ske på två sätt, dels som uttag ur buffertförråd och dels som en beställning mot huvudlagret i Sundsvall.

Vid uttag av ett individmärkt hjälpmedel ur buffertförråd ska alltid artikelns individnummer registreras.

För hjälp med artikelnummer finns "Varukatalog" och "Sök artikel" att tillgå i webSESAM. Beställningsunderlag och sortimentöversikter finns i webSesam. Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

För leverans från Sundsvall med nästkommande transport ska ordern vara registrerad senast klockan 10.00 dagen innan. Detta förutsätter dock att aktuella artiklar finnas tillgängliga på huvudlagret. 

Om inte behov finns av leverans inom 1-2 arbetsdagar kan önskat leveransdatum anges vid registrering av beställningen i webSESAM.

Ändringar på redan registrerad beställning

Kompletteringar och justeringar på ej utlevererad order ska ske senast klockan 11.30 dagen innan leverans, kontakta kundtjänst för åtgärd
En hel kundorder i status registrerad kan makuleras via webSESAM. Är det endast enskilda rader som ska makuleras tas kontakt med Kundtjänst.

Registrera beställning webSESAM (pdf)

Makulera beställning webSESAM (pdf)

Beställning av diabetes via beställningsmall (pdf)


Tillbaka till toppen