Beställning i webSESAM

Åtkomst till webSESAM fås endast via Intranätet eller Extranätet. I webSESAM kan beställning ske på två sätt, del som uttag ur buffertförråd och dels som en beställning mot huvudlagret i Sundsvall.

Vid uttag av ett individmärkt hjälpmedel ur buffertförråd ska alltid artikelns individnummer registreras.

För hjälp med artikelnummer finns Varukatalog och Sök artikel att tillgå i webSESAM samt Beställningsunderlag under fliken Blanketter här på hemsidan. Länk till Beställningsunderlagen finns även på webSESAMs första sida. 

För leverans från Sundsvall med nästkommande transport ska ordern vara registrerad senast kl 10.00 dagen innan. Detta förutsätter dock att aktuella artiklar finnas tillgängliga på huvudlagret. 

Om inte behov finns av leverans inom 1-2 arbetsdagar kan önskat leveransdatum anges vid registrering av beställningen i webSESAM.

Ändringar på redan registrerad beställning

Kompletteringar och justeringar på ej utlevererad order ska ske senast kl 11.30 dagen innan leverans, kontakta Kundtjänst för åtgärd. 
En hel kundorder i status registrerad kan makuleras via webSESAM. Är det endast enskilda rader som ska makuleras tas kontakt med Kundtjänst.

Registrera beställning webSESAM

Makulera beställning webSESAM

Beställning av diabetes via beställningsmall