Beställning via blankett

Beställning Medicintekniska hjälpmedel.pdf

Beställningsblanketten kan med fördel kompletteras med ett beställningsunderlag.

För att leverans ska ske med nästkommande transport ska beställningen vara Hjälpmedel Västernorrland tillhanda senast klockan 15.00 två arbetsdagar innan leveransdag. Detta förutsätter dock att aktuella artiklar finnas tillgängliga på huvudlagret.

Ändringar på redan inskickad beställning

Kompletteringar/justeringar av redan inskickade beställningar ska ske senast klockan 11.30 dagen innan leverans, kontakta kundtjänst för åtgärd.

VILS och HEM- beställningar

Avser leveranser vid vård i livets slut (VILS), utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (HEM) samt övriga extra transporter.

Leverans av VILS, HEM och extra transporter

Frångå tvingande ersättningsgrupp/kedja

Markera i avsedd ruta för att som visa att det finns behov av att frångå ersättningskedja.

Personalstödjande utrustning 

Vid beställning av personalstödjande utrustning kan inte beställningen ske via webSESAM eftersom det då automatsikt blir den kommun som brukaren är mantalsskriven i som blir betalare. Beställningen ska istället ske via blankett:

Viktigt är då att fylla i uppgifterna för kund- och fakturaadress inklusive kostnadsställe/referensnummer.

Markera på blanketten vilka artiklar som är aktuella som personalstödjande utrustning.

 

Asylhälsovård

För att rätt betalare ska debiteras behöver beställningar kopplat till Asylhälsovård beställas via blankett. 

Ange på blanketten att beställningen avser Asylhälsovård

Brukare skriven i annat län

Vid beställning till brukare skriven i annat län behövs ett godkännande av berörd region eller kommun för debitering. Om så är fallet inkludera fakturaadress och kostnadsställe/referensnummer på beställningsblanketten.


Tillbaka till toppen