Byte av hjälpmedelsmottagare

Begäran om byte av hjälpmedelsmottagare kan ske via blanketten "Beställning av medicintekniska hjälpmedel (pdf)", ange tidigare brukare under övriga upplysningar.

Begäran om byte av hjälpmedelsmottagare kan även ske via e-post till: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se. I e-postmeddelandet ska uppgifter finnas om förskrivare, individ, brukare samt från vilken brukare överskrivningen ska ske.

Viktigt att tänka på att i dessa fall är att förskrivare övertar det tekniska ansvaret eftersom aktuellt hjälpmedel inte har rekonditionerats av Hjälpmedel Västernorrland enligt vanlig rutin.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen