Byte av hjälpmedelsmottagare

Begäran om byte av hjälpmedelsmottagare kan ske via blankett:

Beställning Medicintekniska hjälpmedel.pdf

ange tidigare brukare under övriga upplysningar.

Begäran om byte av hjälpmedelsmottagare kan även ske via e-post till: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se. I e-postmeddelandet ska uppgifter finnas om förskrivare, individ, brukare samt från vilken brukare överskrivningen ska ske.

Viktigt att tänka på att i dessa fall är att förskrivare övertar det tekniska ansvaret eftersom aktuellt hjälpmedel inte har rekonditionerats av Hjälpmedel Västernorrland enligt vanlig rutin.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen