Leveransadresser och kontaktuppgifter

Leveransadressen är knuten till kunden det vill säga hälso-/vårdcentral, avdelning på sjukhus, särskilt boende, hemtjänstgrupp osv. För beställare som är knuten till flera kunder är det därför viktigt att ange rätt kund för den specifika ordern.

Observera! Vid leverans till boenden ska det specifika boendets namn finnas med i leveransadressen!

Kontaktuppgifter, namn och telefonnummer (inklusive riktnummer) till person som finns på aktuell leveransadress ska anges.

Vid leverans direkt hem till brukare av tyngre och/eller skrymmande hjälpmedel är det viktigt att ange hur förhållandena är på leveransadressen, som till exempel: Finns tillgång till hiss? Är det trångt eller gott om plats i trapphuset? Är det en brant uppfart? I webSESAM anges detta under "övrig information" och på beställningsblanketten under "övriga upplysningar".

Observera! En kundorder kan inte ha flera olika leveransadresser, en kundorder per leveransadress ska därför registreras!

Leveransadress och kontaktuppgifter webSESAM.pdf

Instruktionsfilmer för leverans till särkskilt boende och privatadress

Hämtning av hjälpmedel i Ljustadalen

Finns behov av att hämta beställda hjälpmedel på plats i Ljustadalen kontakta kundtjänst.


Tillbaka till toppen