Leverans av VILS, HEM och extra transporter

Beställningar avseende Vård i livets slut, Utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård samt övriga extra transporter

Transporter för leveranser gällande Vård i livets slut (VILS) och Utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård (HEM) ingår i funktionshyran.

Extra transporter debiteras beställaren