Buffertförråd

På de tre sjukhusen samt på ett antal kommunala boenden finns buffertförråd. Små buffertförråd finns även på vissa Hälso- och Vårdcentraler

Artiklarna på buffertförråden är den del av Hjälpmedel Västernorrlands lagerhållning i syfte att korta leveranstider och erbjuda en bättre och snabbare tillgänglighet av frekeventa produkter. 

Artiklar på buffertförråd ska vara lagerartiklar och omsättas minst 2 gånger per månad.

Lokalen för buffertförrådet ska vara anpassad utifrån volym av artiklar. Platsen ska vara väl märkt och särskild från andra förråd. Hjälpmedel Västernorrland hjälper till med uppmärkning av hyllor med hylletiketter samt tillhandahåller nya hylletiketter för buffertansvarig att byta ut vid nytt sortiment.

Automatisk lagerpåfyllnad

Buffertförråden fylls på med automatik, så kallad automatisk lagerpåfyllnad. För att detta ska fungera behöver uttag ur förrådet registreras omgående så att lagersaldot räknas ned och ett påfyllnadsbehov uppstår.

Beställning i webSESAM


Tillbaka till toppen