Buffertansvarig

Varje buffertförråd ska ha en utsedd namngiven buffertansvarig. Byte av ansvarig ska meddelas Hjälpmedel Västernorrland. 

Buffertansvarig för kommunalt buffertförråd ska minst 1 gång/kvartal följa upp buffertförrådets lagersaldon. Tidpunkten för inventeringen ska överenskommas med Hjälpmedel Västernorrland som tillhandahåller underlag. Buffertansvarig återrapporterar resultatet samma dag som inventeringen utfördes. 

Hjälpmedel Västernorrland ansvarar för en årlig inventering då även omsättningen följs upp.