Lagersaldo och säkerhetslager

Lagersaldo

Lagersaldo är det som systemet visar att det ska finnas på lagerhyllan vid ett specifikt tillfälle. Detta saldo ska stämma överens med det som finns fysiskt vid samma tillfälle. Undantag för detta är då artiklar är utlevererade från Sundsvall men ännu inte anlänt till buffertförrådet. Finns differenser vid andra tillfällen kontakta Kundtjänst för åtgärd. 

Säkerhetslager

Säkerhetslager är den nivå som påfyllnaden sker mot, det vill säga den nivå som ska finnas tillgängligt för en viss artikel.
Säkerhetslagret ska spegla behoven och justeras därefter. Artiklar med låg efterfrågan ska skickas i retur, se Retur av artiklar från buffert till vänster.

Säkerhetslagret är alltid angivet på den för tillfället upphandlade artikeln i de fall det finns en tvingande ersättningskedjor. Däremot kan lagersaldot bestå av både nya och utgående artiklar beroende på vad som fanns tillgängligt på huvudlagret vid påfyllnadstillfället.