Konsultation och rådgivning

Rådgivning

Vid frågeställningar av allmän karaktär kring hjälpmedel kontaktas konsulent av förskrivaren för råd och stöd. Råden som ges är generella och bedöms därför inte som hälso- och sjukvårdsåtgärder, utan är råd och stöd till förskrivaren.

Kontakt med rådgivningskonsulent sker via telefon eller e-post till funktionsbrevlåda

Konsultation

Vid behov av råd och stöd i val av hjälpmedel för enskild brukare beställs konsultation via särskilda blanketter. Vid konsultation är kännedom om brukaren och dennes behov väsentliga, därför ska även bilagan fyllas i och skickas in.

Hjälpmedel Västernorrland tar inte över vårdansvaret och fattar inte beslut om specifikt hjälpmedel utan ger endast individuella råd. Förskrivaren fattar beslut om lämpligt, specifikt hjälpmedel och ansvarar för kommande faser i förskrivningsprocessen. 

Konsultation, rådgivning och specialanpassning kan skapas webSesam. Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Instruktion - skapa konsultation i webSesam (docx)

Instruktion för ifyllande av konsultation och bilagor finns under "Allmän info" i webSesam.

Status pågående ärenden

Du kan följa dina pågående konsultationsärenden genom att söka upp dem via funktionen Dina uppgifter och Öppna arbetsorder. 

Dina uppgifter- Öppna arbetsorder webSESAM.pdf

Ordnat införande

Riktlinjer och rutiner för ordnat införande


Tillbaka till toppen