Konsultation och rådgivning

Rådgivning

Vid frågeställningar av allmän karaktär kring hjälpmedel kontaktas konsulent av förskrivaren för råd och stöd. Råden som ges är generella och bedöms därför inte som hälso- och sjukvårdsåtgärder, utan är råd och stöd till förskrivaren.

Kontakt med rådgivningskonsulent sker via telefon eller e-post till funktionsbrevlåda, se kontaktuppgifter under fliken Kontaktinformation.

Konsultation

Vid behov av råd och stöd i val av hjälpmedel för enskild brukare beställs konsultation via särskilda blanketter. Vid konsultation är kännedom om brukaren och dennes behov väsentliga varför avsedd bilaga även ska fyllas i och skickas in. 
Hjälpmedel Västernorrland tar inte över vårdansvaret och fattar inte beslut om specifikt hjälpmedel utan ger endast individuella råd. Förskrivaren fattar beslut om lämpligt, specifikt hjälpmedel och ansvarar för kommande faser i förskrivningsprocessen. 

Blankett Beställning av konsultation och bilagor finns under fliken Blanketter.
Instruktion för ifyllande se

Instruktion Beställning av konsultation.

Handläggningen av konsultationen kan följas under rubriken

Handläggning av ärenden- Kommentar webSESAM

Ordnat införande

Riktlinjer och rutiner för ordnat införande finns på webbsidan ordnat införande av hjälpmedel i Region Västernorrland.