Teknisk service

Teknisk service inkluderar reparationer, anpassningar/montering och installationer samt besiktning.

Teknisk service ingår i funktionshyran och utförs på individmärkta hyreshjälpmedel i och utanför sortiment. För försäljningshjälpmedel ingår ingen teknisk service.

För produkter som utgått gäller att reparation utförs till dess att reservdelar inte längre finns att tillgå.

Hjälpmedel Västernorrland strävar efter att avsluta serviceärenden inom 8 arbetsdagar och utför besiktning på lyftar, till exempel mobila lyftar och taklyftar, 1 gång/år.

Det är viktigt med korrekta och aktuella kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, för att serviceärendena ska kunna utföras inom handläggningstiden.

Den tekniska servicen utförs antingen på plats hos brukaren eller på någon av Hjälpmedel Västernorrlands tre olika verkstäder. 

Status pågående ärenden

Du kan följa dina pågående serviceärenden genom att söka upp dem via funktionen Dina uppgifter och Öppna arbetsorder. 

Dina uppgifter- Öppna arbetsorder webSESAM.pdf

Tekniskt utbyte

Tekniker har också möjlighet att byta ut ett hjälpmedel om bedömningen är att en reparation inte är möjlig. Utbyte görs inte på sittdynor eller madrasser. Skiftet sker alltid till en likadan produkt och teknikern ansvarar för att hjälpmedlet får samma inställningar.

Service på elrullstolar

Vid reparation eller annan service av elrullstolar avgör hjälpmedelstekniker om elstolen måste tas in till verkstaden för åtgärden.


Tillbaka till toppen