Besiktning

Besiktning av lyftar bör ske en gång per år, Hjälpmedel Västernorrland besiktar de lyftar som finns registerade i Sesam.

Godkänd besiktning markeras med klisterlapp för aktuellt år och med markerad månad för utförd besiktning.

 För 2018 är lappen gul och ser ut enligt nedan

  

 

Om ni har lyftar som inte är besiktade eller där senaste besiktning utfördes för mer än 1 år sedan kontakta teknikernas servicetelefon, se fliken för Kontaktinformation