Besiktning

Besiktning av lyftar bör ske en gång per år, Hjälpmedel Västernorrland besiktar de lyftar som finns registerade i Sesam.

Godkänd besiktning markeras med klisterlapp för aktuellt år och med markerad månad för utförd besiktning.

Om ni har lyftar som inte är besiktade eller där senaste besiktning utfördes för mer än 1 år sedan kontakta teknikernas servicetelefon.

Kontaktuppgifter till teknisk service

Telefonnummer: 060- 14 96 30

Telefontid: 08.00-11.30

E-postadress: hjalpmedel.tekniskservice@rvn.se

Du kan även skicka felanmälan till oss via formulär.