Beställning av reparation

Vid reparation av hjälpmedel byts trasiga delar ut på det befintliga hjälpmedel.

Beställning av reparation görs i första hand via webSESAM eller via teknikernas servicetelefon, telefonnummer: 060-14 96 30.

Finns ingen tillgång till webSESAM kan felanmälan också göras via formuläret felanmälan reparation.

Det är viktigt med korrekta och aktuella kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, för att serviceärendena ska kunna utföras inom handläggningstiden

Reparation av mindre hjälpmedel, till exempel talboksspelare, Handi eller tidshjälpmedel

Mindre hjälpmedel ska alltid skickas till Hjälpmedel Västernorrland (Ljustadalen) för reparation. För att säkerställa att produkten inte blir returnerad registrera en arbetsorder i webSesam.

 Beställning av reparation webSESAM


Tillbaka till toppen