Beställning av Reparation

Vid reparation av hjälpmedel byts trasiga delar ut på det befintliga hjälpmedel.

Beställning av reparation görs i första hand via webSESAM eller via teknikernas servicetelefon.

Finns ej tillgång till webSESAM kan felanmälan också göras via formuläret felanmälan reparation.

Viktigt med korrekta och aktuella kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, för att serviceärendena ska kunna utföras inom handläggningstiden

Reparation av mindre hjälpmedel, t ex Talboksspelare, Handifoner

Mindre hjälpmedel ska ALLTID skickas till Hjälpmedel Västernorrland (Ljustadalen) för reparation! Försändelsen ska vara märkt "Till tekniker för reparation"och blankett Felanmälan Reparation ska bifogas. För att säkerställa att produkten inte blir returnerad registrera också en arbetsorder i Sesam

 Beställning av reparation webSESAM