Förlust av hjälpmedel

Hjälpmedelsprodukter med hyrespris som förlorats ska anmälas.

Stöld, Skadegörelse, Brand eller Olyckshändelse

Anmälan ska göras av förskrivare på särskild blankett:
Anmälan Stöld Skadegöralse Brand Olyckshändelse

Stöld och skadegörelse ska alltid föregås av en polisanmälan.

Anmälan skickas till Hjälpmedel Västernorrlands Kundtjänst

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid tid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se

Borttappade hjälpmedel

Avser hjälpmedel som på något sätt inte kan hittas igen hos brukaren eller som finns registrerad på brukare som flyttat från länet. 

Anmälan till Hjälpmedel Västernorrland ska göras skriftligen av utsedd person hos den betalande versksamheten.

Anmälan ska alltid ha föregåtts av en utredning utförd av den anmälande verksamheten!