Inloggning webSESAM

Inloggning webSESAM

För inloggning i webSESAM finns 3 alternativ, beroende på med vad och vart du arbetar.

Kommunanställd:

Du loggar in via regionens Extranät

https://extranet.lvn.se/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi

och måste ha varit i kontakt med Hjälpmedel Västernorrland för att få inloggningsuppgifter/lösenord.
Lösenordets giltighetstid är 12 månader. I slutet på denna 12 månaders period, i samband med inloggning får du ett meddelande om att ditt lösenord håller på att gå ut.

Om du inte sett detta meddelande blir lösenordet inaktivt. Tag då kontakt med Regionens Servicedesk på 0660-890 70.

Region Västernorrland:

Förskrivare:

Du loggar in via

Intranätet, Mina genvägar, Mina inställningar, Lägg till webSESAM SSO

Har du anmält dig som förskrivare så har du automatisk inloggning.

Påfyllning till diabetesförråd:

Intranätet, Mina genvägar, Mina inställningar, Lägg till webSESAM Diabetessjuksköterska

Du/ni får av Hjälpmedel Västernorrland en generisk inloggning för ert förråd